• Lisel Vad Olsson

Speciesistisk 'mindset' og hvorfor det ikke giver mening

Jeg har skrevet nogle oplæg til Veganerpartiets Facebookside. Nogle af dem har været redigerede udgaver af ældre blogindlæg, andre helt nye og nedenstående er et helt nyt, som jeg rigtig gerne vil dele her og som kommer i sin fulde ordlyd.Der er rigtig mange debatter på denne side, og det holder vi rigtig meget af. Så tak til alle jer, der deltager i disse debatter.

Oftest - hvis ikke hver gang - føres debatten mellem veganere og ikke-veganere. Vi har før nævnt i opslag, at det ofte er ret tydeligt, at de to poler har svært ved at forstå og nå hinanden. Det er fordi perspektiverne, man taler fra, er så forskellige.

Det der gør debatten så intens samles i begrebet speciesisme. Veganere taler ud fra et anti-speciesistisk perspektiv, mens ikke-veganeren taler ud fra et speciesistisk perspektiv - ofte uden at være bevidst om det. Speciesisme er nemlig kulturelt indlejret i den måde, man handler og tænker på.

Speciesisme (eller artschauvinisme) omhandler at tildele forskellige værdier eller rettigheder til væsener på grundlag af deres art. Begrebet blev opfundet af Richard D. Ryder i 1970 og betegner fordomme på linje med sexisme og racisme.

Racister diskriminerer på baggrund af race, sexister på baggrund af køn og speciesister diskriminerer altså på baggrund af art.

Vi kan her i Veganerpartiet se, at langt de fleste, hvis ikke alle kommentarer, udspringer fra et speciesistisk ’mindset’.

Derfor tror vi, at det er rigtig godt, vi lige får uddybet baggrunden for, hvorfor vores perspektiv ligger i anti-speciesisme. På dette grundlag kan vi måske bedre mødes i debatterne, når vi kender baggrunden for hinandens tankegange.

Når man tænker anti-speciesistisk, så respekterer man ethvert individs liv og retten til selvbestemmelse over eget liv og krop, uanset hvilken art individet tilhører.

Vi mennesker har i mange år opdelt de forskellige arter i kæledyr, vilde dyr, landbrugsdyr, forsøgsdyr osv. og behandler individerne forskelligt, afhængigt af hvilken kategori vi har tildelt dem.

Det interessante hér er, at det er kulturelt betinget hvilke dyr vi sætter i hvilke kasser. Det er altså ikke en objektiv vurdering, men en subjektiv vurdering præget af den opdragelse, man har fået fra sit samfund og sine forældre.

Hvis man skal se objektivt på dyrene, hvilket netop er det forskere forsøger at gøre, så dannes et helt andet billede af dyr, end det billede de subjektive briller giver.

Tusindvis af rapporter fra forskningen om dyr tegner et billede af dyrene som kunne føle smerte, have følelser som glæde og angst og de viser bevidsthed - på tværs af arter. Derfor er det absurd, at gøre forskel på hvem af dem, det er okay at avle på, indespærre og dræbe, og hvem af dem det ikke er okay at indespærre, udnytte og dræbe.

Forskerne konkluderer i et samlet ”statement”, at dyr besidder personlig vilje, altså bevidste intentioner og evnen til at opleve fysisk og psykisk smerte og nydelse. Ligesom os selv.

Her er et par citater fra deres ”statement”, som du selv kan læse i dette link: Cambridge Declaration on Consciousness: http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf

"Furthermore, neural circuits supporting behavioral/electrophysiological states of attentiveness, sleep and decision making appear to have arisen in evolution as early as the invertebrate radiation, being evident in insects and cephalopod mollusks (e.g., octopus)."

"Evidence that human and nonhuman animal emotional feelings arise from homologous subcortical brain networks provide compelling evidence for evolutionarily shared primal affective qualia."

"Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Nonhuman animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.”

Så når det kommer til lidelse, er alle dyr og mennesker lige.

Når det kommer til ønsket om ikke at dø, men at leve, så er alle dyr lige.

Når det kommer til ønsket om kunne udleve sin naturlige adfærd, være sammen med sine unger og lege, så er alle dyr lige.

Derfor giver det ikke mening, at ville behandle dyrene forskelligt og argumentere for, at nogen er ”skabt” til mad og andre ikke. Det giver heller ikke mening, at forsvare og argumentere for, at det er okay at avle på, lave overgreb på, indespærre og systematisk dræbe 140 millioner individer om året i Danmark, bare fordi det er bestemte slags dyr, som vi tilfældigvis anser som mad i netop vores kultur.

Forskningen om grise konkluderer f.eks., at grise er lige så kloge og følende som aber, delfiner og elefanter - tre slags dyr vi aldrig ville acceptere gennemgik de samme forhold som grisene i dansk landbrug.

Og høns, køer og mink har det samme behov for ikke at skulle avles på, manipuleres, kastes i kasser, indespærres og dræbes som unge individer, fordi mennesket ikke længere kan skabe profit på deres levende, men nedslidte unge kroppe.

Veganere opdeler ud fra deres anti-speciecistiske perspektiv altså ikke dyr i kulturskabte kategorier, men ser mere objektivt på dem, som de følende individer, som forskningen konkluderer, at de alle er.

Ligesom vi engang mente, at der var forskel på menneskeracer, og derfor tildelte nogen mennesker mere værdi end andre, ligeså gør vi i dag med dyr. Dette sker til trods for, at de er ens på alle de ovennævnte områder - evnen til at opleve lidelse og det faktum, at ingen af dem frivilligt eller fredeligt går i døden.

Politikken i Veganerpartiet udspringer derfor af en anti-speciesistisk kerneværdi:

At alle følende individer er noget værd i sig selv, og at hvis vi kan undgå at gøre skade på nogen, så skal vi naturligvis undgå det.

Hjælp os med at brede budskabet ud, ved at skrive under på en vælgererklæring: www.vgpt.dk

------- Læs mere om speciesisme her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Speciesism

https://anima.dk/artikler/filosofi-dyrefrigørelsens-etik#.XSMUf-j7SCg

Dyk ned i f.eks. Peter Singers litteratur på området: https://da.wikipedia.org/wiki/Animal_Liberation

Dokumentarfilmen 'Earthlings' er med engelske undertekster og gennemgår meget stærkt konsekvenserne ved speciesisme.
2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr