• Lisel Vad Olsson

Skal vi virkelig finde os i det?

Landbruget og svinebønderne er desperate. De unge spiser ikke nok svinekød efter deres mening ( https://landbrugsavisen.dk/ny-kampagne-unge-skal-blive-gladere-gris ) og derfor lancerer de nu en kampagne, sammen med Sverige, som alt i alt koster 23 millioner kr. fra Danmark.

Men branchen har ikke selv betalt for denne kampagne, det ville åbenbart være for meget at forlange af dem. 20% har den danske statskasse betalt og 80% er betalt fra EU.

To pengekasser som i realiteten er det eneste der holder branchen i live, på trods af de store udgifter industrien er skyld i:


Vi ved nemlig med sikkerhed, at kød fra firbenede dyr og forarbejdet kød koster sundhedsvæsenet milliarder hvert år, da det fremmer specielt tarmkræft. Man ved også, at kød generelt, er en årsag til hjertekarsygdomme og sættes i forbindelse med diabetes 2. Det er rimelig godt slået fast og du kan finde officiel videnskabelig info om det her: https://www.talerfordyr.dk/sundhed-og-ernaering.

Men hvorfor skal vi dog betale for at reklamere for noget, som i forvejen er en kæmpe udgift at indtage? Det er dine og mine penge der spildes her. Det ville jo heller ikke give mening at staten skal betale for ryge- eller alkoholreklamer, selvom vi har tradition for at ryge og drikke øl i Danmark, vel?


Vi ved med sikkerhed, for det har vi officielle rapporter på, at på trods af at landmændene, som de selv siger, bliver kontrolleret af myndighederne i hoved og røv, så er der fundet lovovertrædelser i 41% af de kontrollerede besætninger i 2017 og her er de ulovlige rutinemæssige halekuperinger ikke medregnet, da det indgreb, ligesom kastration og fjernelse af hjørnetænder, foregår i tæt på alle besætninger i Danmark:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Dyrevelfærdsrapport_2017.pdf

Skal vi virkelig være med til at betale for en industri, som i den grad ikke overholder gældene lovgivning?


Vi ved med sikkerhed, at miljøet, drikkevandet og biodiversiteten lider pga. den intensive kødproduktion, hvilket også koster samfundet penge i genopretning og et forsøg på naturbevarelse og vi er i forvejen det allermest opdyrkede og MINDST naturbeskyttede land i verden. Alt pga. den intensive kød-, mælk- og æggeindustri.

https://www.talerfordyr.dk/miljo-klima-og-baeredygtighed


Og endelig ved vi med sikkerhed, at industrien og eksporten af dansk kød, betyder forsvindende lidt for den danske økonomi.

https://www.talerfordyr.dk/post/hvor-skal-pengene-komme-fra


Over 140 millioner individer dræbes i/fra Danmark om året! Men landmændene påstår alligevel, at alle disse dyr har det godt i deres korte liv. Men forestil dig lige, at du har en besætning på flere hundrede/tusinde dyr - tror du så, at det på nogen måde kan lade sig gøre, at tilse dem alle på ordentlig vis? Alt er da også automatiseret i disse stalde, hvor hver gris har under 1 kvadratmeter at røre sig på – i hele sit meget korte 4-6 måneders liv.


Skal vi virkelig finde os i, at vores skattekroner bruges til, at støtte en usund industri, hvor mennesker bliver syge af produktet, miljøet og vilde dyr lider stort og andre dyr indespærres, avles på, udnyttes og dræbes?


Jeg forstår godt de unge ikke køber svinekød og at flere og flere mennesker hver dag vælger vegansk frem for kropsdele af andre dyr.


Dyreværnsloven og tal fra Danmark:

https://www.talerfordyr.dk/post/dyrev%C3%A6rnsloven


Gravide mødre slagtes hver dag:

https://www.talerfordyr.dk/post/gravide-m%C3%B8dre-slagtes-til-hverdag


Sådan er det ikke i Danmark, det er bare propaganda:

https://www.talerfordyr.dk/blog/sådan-er-det-ikke-i-danmark-det-er-bare-propaganda


Nogle danske tal:

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/slagtedyr-og-koedproduktion


2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr