• Lisel Vad Olsson

Naming the Trait - forskellen mellem mennesker og dyr

Opdateret: juni 30

Jeg reflekterer over veganismens argumenter her for tiden. Der er rigtig mange forskellige argumenter. Mange af disse har navne og der skrives mange lange indlæg for, at brede argumenterne ud.

Jeg ønsker, at Taler for Dyr skal holdes simpelt og i et simpelt sprog. De færreste af os har en kandidat i filosofi og vi skal kunne snakke om disse ting i et hverdagssprog, som alle kan være med på.


Et af de argumenter, som jeg egentlig finder ret stærk og gerne vil skrive lidt om, er følgende argument, som kaldes "Naming the Trait" og den kommer her:


Kan du pege på en forskel mellem mennesker og andre dyr, som kan retfærdiggøre, at vi behandler disse andre dyr, som vi gør?
Altså, hvad er det specifikt ved dyr, som er en forskel fra mennesker, som retfærdiggør, at vi udnytter, avler, indespærrer og dræber dem?

Hvilke egenskaber kan du finde hos dyr, som ikke er hos mennesker, som retfærdiggør, at gøre skade på dyr? At tage deres liv fra dem, mod deres vilje, er også at gøre skade.


At sige: "dyr er bare dyr" er ikke godt nok. At dele dem op i menneskeskabte kategorier, som landbrugsdyr, kæledyr, vilde dyr osv., er heller ikke godt nok. Disse kategorier siger nemlig intet om dyrenes bevidsthed, følelser og evner, som intet har at gøre med, hvor de er blevet født henne eller hvad vi kalder dem.


Lad os starte hos mennesker:


Hvorfor er det ikke okay, at udnytte, avle på, indespærre og dræbe mennesker?


Det er forkert, fordi det skader mennesker psykisk og fysisk. Det skader os, fordi vi er selvbevidste og kan føle det, vi udsættes for.


Vi ved fra forskerne, som har studeret tusindvis af forskellige dyr, at dyr er selvbevidste og kan føle det de udsættes for. Der er rent faktisk konsensus om, hos alle disse forskere, at dyr både kan tænke og føle. (kilder længere nede).


Så, hvis du mener, at der er forskel på mennesker og andre dyr, som kan retfærdigøre, at vi udnytter, avler, indespærrer og dræber andre dyr, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad denne forskel er.De ved ikke andet


Et argument jeg stødte på forleden dag, var, at grisene jo ikke ved andet end, at være spærret inde og derfor kan de jo ikke savne eller føle, at de mangler plads. Altså, at de rent psykisk ikke tager skade, fordi de ikke har noget at sammenligne med. Det lyder jo umiddelbart rigtig nok. Dog glemmer man, at grise fødes med en "natur". De har instinkter og en biologi, som ikke kan avles ud af dem. Det er jo derfor vi i det hele taget, har snakken om dyrevelfærd. Vi ved, at grisenes instinkter byder dem at bygge rede. Vi ved, de ønsker, at have snuden i jorden. Forestil dig, at vi nægtede killinger at lege jagt, som er et stærkt instinkt. Ville den killing ikke blive frustreret?

Vi ved også, at grise i forskningen sammenlignes med både aber, delfiner, elefanter og små menneskebørn. Vi ville jo ikke nægte dem, at komme udenfor og bevæge sig frit rundt. Vi ved nemlig det ville skade dem.

Man har også fundet ud af i landbruget, at grise får grise-ptsd. Så på trods af, at grisene ikke ved andet, så reagerer de alligevel psykisk på, at være født ind i industrien.

I enhver grisestald finder man dagligt døde grise og grise med forskellige fysiske skader. Så selvom grisen måske ikke ville reagere psykisk på sin indespærring, så har vi tonsvis af statistikker på, at de oplever mange fysiske konsekvenser i landbrugslivet. Så selvom de ikke ved andet end landbrugslivet, så er der ingen tvivl om, at de oplever en eller flere former for lidelser og smerter i forbindelse med dette liv. De sygdomme og skader de får, de gør jo ondt i kroppen og vi ved de kan føle og er selvbevidste - ligesom aber, delfiner, elefanter og menneskebørn.


Så:


Kan du pege på en forskel mellem mennesker og andre dyr, som kan retfærdiggøre, at vi behandler disse andre dyr, som vi gør?
Altså, hvad er det specifikt ved dyr, som er en forskel fra mennesker, som retfærdiggør, at vi udnytter, avler, indespærrer og dræber dem?
Hvilke egenskaber kan du finde hos dyr, som ikke er hos mennesker, som retfærdiggør, at vi udnytter dyrene for profit og lyst?


Kommenter meget gerne, hvis du kan komme i tanke om denne forskel.


KILDER:


Indlæg om forskningen i dyrs bevidsthed med kilder til rapporter:

https://www.talerfordyr.dk/post/dyrenes-bevidsthed


Video hvor en forsker siger, at der er konsensus i de videnskabelige kredse om, at dyr både tænker og føler:


Video, hvor en tidligere landbrugsmedarbejder fortæller om nogle af de ting han/landbruget udsætter dyr for:

Facebook: https://www.facebook.com/liselvp


Instagram: https://www.instagram.com/lisel_vp/


Twitter: https://www.twitter.com/lisel_vp/


Støt mit arbejde her, da jeg ikke er lønnet: https://www.patreon.com/lisel

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr