• Lisel Vad Olsson

Når du taler imod veganisme, så taler du for dyremishandling

Jo mere udbredt veganismen bliver, jo flere stridigheder opleves der, ikke mindst på de sociale medier og det kan virkelig være en udfordring (og tragisk-komisk) at følge med i og opleve voksne mennesker udtrykke sig.

Lige den del forsøger jeg dog selv at tage med ophøjet ro, for som Ghandi sagde: ”Først ignorer de dig, så griner de ad dig, så slås de med dig, - og så vinder du”.

Har ikke altid lyst til at deltage på de sociale medier og holder ofte nogle pauser fra de der diskussioner, men prøv selv virkelig at lægge mærke til det næste gang du falder over en artikel som omhandler noget med veganere. Prøv virkelig at tænk over, at der sidder seriøse voksne bag kommentarer som "mmm jeg elsker bacon" under et billede af en gris med blå mærker og skrammer på vej til gaskammeret.

Når det kommer til overgreb på dyr, ser det ud til, at mange mennesker ser medfølelse som noget der skal latterliggøres og tales ned til. Folk begynder at tale om planternes følelser eller hvor og hvad vi så skal gøre med dyrene, hvis vi dog ikke spiser dem. Og det kan ligeså vel være akademikeren, som enhver anden der stiller disse spørgsmål, som jeg da selv som kødspiser ret nemt kunne reflektere mig frem til et logisk svar på, som på ingen måde komplicerer eller går imod det at skulle leve vegansk. Men kødspiseren har for travlt med at få plantegnaskeren ned med nakken, til egentlig selv lige at reflektere over hvor dumme disse spørgsmål og kommentarer egentlig er.

Men hvorfor skal livsstilen som bunder i simpel medfølelse og brugen af empati latterliggøres? Der er ikke noget svagt ved at stå op imod noget man ser som forkert. At gå ind i en minoritetsgruppe som er så befængt med myter og latterliggørelse fra dem udenfor, er alt andet end svagt. At give sig tid til at søge på fakta og se dyrene og industrien i øjnene er pisse stærkt og noget de fleste ikke tør og slet ikke kan overskue.

For bare et par år siden var der ingen der talte om veganere og vegetarer. Der var så få af dem og det var kun et par enkelte kølevarer, der var til at få fat på, hvis man som veganer ønskede "erstatningsvarer". Men livsstilen er eksploderet de sidste par år og kæmpe hurra for det. Dokumentarfilm på Netflix, som f.eks. Cowspiracy og Forks over Knives og ikke mindst Earthlings som ligger gratis på youtube, er film som har været med til at skubbe folk i den veganske retning og i de veganske grupper er der nye medlemmer hver dag. Veganerudfordringen er også blevet en stor succes, hvor flere tusind mennesker, siden opstarten i foråret 2017, har levet vegansk i 22 dage og gerne fortsætter efterfølgende.

Alle former for ”trends” og ændringer i samfundet og den måde vi lever på, vil altid blive mødt med modstand i starten. Rigtig mange mennesker er mere trygge i status quo, har investeret noget af sig selv i deres egen kødspisende livsstil og identitet, eller har bare svært ved at se ud over deres egen næsetip og derfor er andre måder at leve på mere forkerte for dem og folk hader at blive konfronteret med deres dårlige vaner og konsekvenserne af deres vaner.

Nogle af disse mennesker oplever så et behov for at tale ned til veganere eller direkte svine livsstilen og veganeren til. Sådan er det jo også indenfor politik og i alle andre former for debatter, hvor der er uenighed om et eller andet emne. Altså at folk diskuterer og et par verbale øretæver deles ud og folk siger grimme ting til hinanden.

Det der dog er ret så anderledes i forhold til veganismen, sammenlignet med andre emner, det er, at hvis du taler direkte IMOD veganisme og også taler direkte NED til veganere som en helhed, så taler du på samme tid direkte FOR dyremishandling og taler direkte FOR, at fortsætte med dyremishandling.

  • Alternativet til veganisme, det er nemlig at være ligeglad med dyrs lidelser, deres indespærring og udnyttelse.

  • Alternativet til veganisme, det er nemlig at slå nogen ihjel, eller betale for at slå nogen ihjel, på trods af at der intet behov er for det.

  • Alternativet til veganisme, det er, at man synes det er okay at udnytte og misbruge andres kroppe på trods af, at der intet behov er for det.

Så når du taler imod veganisme, så taler du for indespærring, tvang, mord og udnyttelse jvf. ovenstående. Når du taler imod veganisme, så ignorerer du på samme tid, at samtlige miljø og klimaforskere gang på gang bekræfter, at en plantediæt ER at foretrække for at beskytte jorden bedst muligt og for at sikre vores børns fremtid på jorden. Når du taler imod veganisme, så ignorerer du også de ernæringsforskere og diætister, som også bekræfter, at en plantediæt er overlegen i forhold til at beskytte folk mod de allerstørste dræbere – cancer, hjertekarsygdomme, diabetes mv. Hvilket andre vestlige lande nu også tager hensyn til i deres officielle udmeldinger til folket.

Når du taler imod veganisme, så taler du imod medfølelse og empati og den logiske sammenhæng i, at hvis ikke man har behov for at udnytte, indespærre og dræbe andre, så skal man lade være, da det ellers er forkert. (kilder til alle påstande nederst)

Der er jo ikke så meget at gøre grin af der – folk dør af sygdomme der ret nemt kan undgås, miljøet og vores fremtiddige sikring af mad og rent vand er i fare. Når du gør grin med veganere, gør du samtidig det beskidte arbejde for den animalske industri. Den industri som dræber 150 milliarder dyr om året (inkl. by-catch i havet), selvom der overhovedet ikke er noget som helst ernæringsmæssigt behov for det. Den industri som er en af de allermest miljøødelæggende industrier i verden og som har en kæmpe indflydelse på CO2, vandspild, ørkendannelse, deathzones mm. Men prøv lige at stoppe op engang – 150 milliarder dyr. Det er er 21x mere end ALLE os mennesker på jorden.

Hver 6'te måned importerer Danmark alene over 70,000 tons oksekød, udover alt det foder vi får importeret til over 500.000 kvæg - 12,3 millioner grise - 18 millioner fjerkræ og 153,000 får og da det hele er en underskudsforretning, så går en del af dine skattepenge til at financiere det hele. Disse tal er det antal levende dyr der er konstant og ikke det antal der slås ihjel pr. år. Vi slagter f.eks. omkring 30 millioner grise i DK, udover de 25.000 pattegrise der HVER DAG slås ihjel som spild til skraldespanden. 308 millioner tons kød bliver produceret hvert år.

Lige nu er der cirka 24 milliarder levende dyr på fabrikkerne. Cirka 70 milliarder dyr bliver slagtet om året til menneskeføde. Heri er fisk og by-catch, spild-dyr som f.eks. pattegrisene ikke medregnet og ej heller alle de rovdyr der jages og slås ihjel, for at beskytte de dyr der går på græs. Drab af rovdyr er dog en kæmpe medspiller til ødelæggelsen af den naturlige miljøbalance og biodiversitet.

Hvert eneste af disse tal er et følende individ, som ikke ønskede at dø, som aldrig nåede at blive voksen, som måske aldrig så sollys eller lugtede frisk græs. Som måske aldrig så sin mor eller oplevede hvad det vil sige at have en mor, selvom hun var der, men bare ikke kunne udfolde sin moderlige natur, pga. de omstændigheder som de nu engang er fremavlet i.

Bare fordi mennesker har lyst.

Men har vi virkelig det? Har vi – har du – virkelig lyst til at deltage i støtten af den industri? Har du virkelig lyst til at være den, der gør grin med udnyttelse og vold?

Har du virkelig lyst til at opføre dig som om du er ligeglad, ved at blive ved med at betale for de varer? Hvorfor ikke bare spise lækker mad, uden lidelse, sygdom og miljøsvineri?

Kilder: Ernæring: www.sundkritik.dk


Dyrenes bevidsthed, hvem er det egentlig vi udnytter, indespærrer og dræber: https://www.talerfordyr.dk/blog/dyrenes-bevidsthed


Tal og fakta fra industrien og kilder til mere viden og flere tal og fakta: https://www.talerfordyr.dk/blog/dyrev%C3%A6rnsloven


Miljø, klima og biodiversitet - de store godkendte rapporter: https://www.talerfordyr.dk/miljo-klima-og-baeredygtighed


Hvorfor er det forkert? En filosofisk gennemgang: https://www.talerfordyr.dk/blog/fordi-jeg-har-lyst-en-filosofisk-gennemgang


2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr