• Lisel Vad Olsson

Mit 2018-19

Den sidste måneds tid har jeg kunne mærke en anden slags fordybelse i empatien og medfølelsen for dyrene. Jeg har været til vigil og set med mine egne øjne, i hvilken stand danske køer er i når de ankommer til slagteriet; jeg har set hvordan de danske grise ser ud og reagerer inden de afleveres til slagteriet og hvor afplukkede og ødelagte de danske høns ser ud, på trods af at de både er fritgående og økologiske.


Jeg har følt vrede, afmagt og sorg over den ligegyldighed folk viser overfor denne viden. Vrede, afmagt og sorg over, at ellers medfølende mennesker bevidst vælger ikke at se, for dermed at undgå at tage stilling til det sete. Vrede, afmagt og sorg over, at folk som faktisk HAR set, alligevel vælger at lade som om, at det ikke har noget med dem selv at gøre.


Men det har noget med dem selv at gøre. Denne lidelsesfulde industri har noget med os alle at gøre. Det foregår lige foran os, men fordi industrien ikke lukker hvem som helst ind og da slet ikke uden forudgående aftale, får vi ikke sandheden at se i medierne.


Folk gør grin med en bevæget ung mand der græder ved et slagtehus, men har ikke selv set, lugtet og hørt det, som denne unge mand lige har været vidne til, velvidende at det han lige har set, er alt andet end naturligt og på ingen måde nødvendigt og derfor er total meningsløs lidelse, som man er magtesløs overfor, fordi man ikke kan og må gribe ind. Jeg var selv grædende den dag. Jeg lugtede døden og råddenskaben, hørte dyrenes klager, så deres smerte når stødpistolen tvang dem frem, mærkede deres desperation over, at de ikke kunne vende sig om og gå den anden vej og jeg så sorgen i deres øjne og så dem der var så svage og afmagret, at de var ved at falde af ren udmattelse fra et liv i mælkeindustrien.

Det er hverdagen for landbrugsdyrene i Danmark.


Jeg føler vrede, afmagt og sorg over, at folk enten ikke ved det her eller bevidst vælger at lukke øjnene. Jeg forstår ikke, at man bevidst kan vælge at købe de produkter der laves af og fra dyrene, velvidende at man støtter op om lidelse og en produktion der fuldstændig ignorerer, at de netop ikke bare er produktionsenheder, men bevidste individer som er i stand til at føle som vi kan og som har individuelle ønsker og som ikke ønsker at dø. Ingen går frivilligt i døden.


Jeg hader at mine medmennesker kan gøre grin med empati og andres lidelse. Jeg hader at mine medmennesker bevidst undgår at tage stilling til deres egen rolle i den her lidelse, for at undgå at handle på den. Jeg hader at mine medmennesker mener jeg overdriver, når det er mig der har set utallige dyr lide i industrien, og de aldrig selv virkelig har sat sig ind det og set for dem selv. Jeg hader at mange af mine medmennesker ikke bruger deres empatiske evner uden at diskriminere mellem dyrearter; at de ikke kan se det absurde i at elske og passe på deres hund, mens de tygger på et andet dyr, som de jo godt ved kommer fra den lidelsesfulde industri.


Jeg har følt vrede, afmagt og sorg i 2018 og det vil blive omsat til handling i 2019 igennem kærlighed og empati for dyr, jord og mennesker.


Jeg vil ikke tie stille og jeg vil ikke længere lade som om, at det er helt okay at sidde ved bord med folk der støtter en lidelsesfuld industri og høre om hvor godt ligdelene smager. For når jeg sidder ved sådan et bord, så ser jeg køernes desperation, grisenes sorg og hønsenes smerter og skal på samme tid forholde mig til, ikke at ødelægge stemningen, de andres appetit og acceptere deres skyklapper og manglende indsigt i den smerte deres handlinger forvolder på uskyldige ofre, alt imens de deler et par bidder med den elskelige hund, som de aldrig kunne drømme om at omsætte til et simpelt produkt for deres smagsløg.


Nej, jeg kan og vil ikke mere... Fremtiden er vegansk og den kan ikke komme hurtigt nok !!Se hvad jeg har set i 2018: Horsens: https://www.youtube.com/watch?v=wYes7FVep5Q

Århus: https://www.youtube.com/watch?v=dNyMwnl0G2w og https://youtu.be/fKyqu2tg35g

Danske grise ankommer til Polen: https://youtu.be/eilfAx5YiOA

En smuk film om aktivisme og hvorfor vi gør som vi gør: https://youtu.be/b7pqjzvrf-k

Økologisk og fritgående høns fra Danmark oplever rigtig frihed: https://www.facebook.com/fieldsoffreedom/videos/576057322825659/

Dyrenes bevidsthed: https://www.talerfordyr.dk/blog/dyrenes-bevidsthed

Dyreværnsloven: https://www.talerfordyr.dk/blog/dyreværnsloven

Ernæring: https://www.talerfordyr.dk/sundhed-og-ernaering

Miljø, klima og bæredygtighed. https://www.talerfordyr.dk/miljo-klima-og-baeredygtighed9 visninger

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Lisel_Talerfordyr
  • Taler for dyr på Facebook
  • Taler for Dyr