• Lisel Vad Olsson

Miljø og Biodiversitet vigtigere end klima

Der er rigtig meget snak om klima og selv EU, FN/IPCC, Harvard, Nature og The Lancet mf. nævner vigtigheden af, at vi ændrer vores kost til langt mere plantebaseret for at passe bedst muligt på klimaet (11).


I vores kommentartråde bliver vi gjort opmærksom på, at også te, kaffe og planteolie spiller en stor klimarolle, men det er dog kødet, som forskerne selv fremhæver som den største skurk. Men klima er kun en del af problemet med kødet og de andre animalske produkter.


Noget der gør den animalske industri til en ekstra stor udfordring for kloden, er miljø, biodiversitet og bæredygtighed. Disse emner er ikke det samme som klima, selvom disse dog kan have indflydelse på hinanden.


Når talen og de store debatter falder på klima, så glemmes disse ekstra punkter ofte og man ser derfor ikke helheden og vigtigheden af helheden.


Det giver ikke mening at sammenligne kaffe og kød i en klimadebat, for at finde ud af hvilken der er den største skurk for kloden og menneskeheden, når den ene parts aftryk på miljø, bæredygtighed og biodiversitet, er klart mere ødelæggende, også selvom CO2-aftrykket kan være meget ens (5).


Miljø handler om, at vi fælder skove og rydder vild natur, for at gro fodermarker til langt over 56 milliarder landbrugsdyr (fisk ikke medregnet) (1). Vi sprøjter disse marker med forskellige midler, som forurener vores drikkevand og gør insekter syge (2). Gylle fra landbruget løber ud i søer, åer og hav og skaber døde zoner (3). Rent drikkevand er i fare, både pga. gylle og sprøjtemidler (4).


Biodiversiteten på jorden er i totalt forfald ifølge flere store rapporter (6). Det kræver enorme jordområder, at plante foder til de mange utallige milliarder dyr vi bruger som produkter. Disse fodermarker er monokulturelle marker, hvoraf de fleste sprøjtes med hårde midler og hvor jorden hele tiden forstyrres og vendes og forringer dens evne til at lagre kvælstof, næringsstoffer og vand. Det er også derfor man fortsætter med at fælde regnskov i Sydamerika, da der hele tiden er brug for ny frugtbar jord til disse fodermarker, da de hurtigt udpines (7).


Når man dyrker plantemad og te/kaffe/rødvin mm., så går planten direkte til menneskeføde og flere af planterne leverer varen hvert år og der er derfor ikke brug for at plante nyt hvert år og forstyrre jorden yderligere. Der er meget jord og vand at spare, ved at plante mad til 11 milliarder mennesker (som er det tal forskere mener befolkningstilvæksten lander på) end ved at plante foder til +56 milliarder landbrugsdyr + fisk (13).


Den animalske industri kan aldrig blive bæredygtigt, da dyret altid skal spise langt mere foder end det mad, som man får ud af dyret i sidste ende. F.eks. kræver det 7-10 kg. foder pr. kg. oksekød + 15.000 liter vand. 1 enkelt kg. kylling koster 1000 liter vand og 2 kg. korn (10 og 14). Foderet kommer igen ud som gylle, som indeholder stoffer der kan skade luft, vand, jord og dyreliv, udover bare at være gødning. Foder forarbejdes og derefter transporteres det rundt i verden, før det lander hos dyrene. Danmark har et område større end Sjælland, i Sydamerika, hvor vi har fældet regnskov for at dyrke foder på GMO-marker (12). Dyrene skal så tilses dagligt, på trods af automatiske foder- og vandsystemer, transporteres til slagtning, som ofte er i andre lande, hvorefter de forarbejdes og transporteres ud til diverse supermarkeder. Vi kører mere end 14 millioner levende grise ud af Danmark om året (9).


Plantemad til mennesker skal kun høstes, forarbejdes også direkte ud til forbrugeren og dermed spares flere led i produktionen af vegetabilske fødevarer end ved animalske.


Flere nye måder at drive bæredygtigt landbrug, som kan hjælpe biodiversitet, miljø og klima, kommer også frem – endda skovhaver i ørkenen, som man troede ikke kunne gro mad (8).

Permakultur, polykultur og vegansk landbrug vokser frem. Her bruges metoder som arbejder med jorden og dens vigtige mikroorganismer og som viser sig at være mere modstandsdygtigt mod klimaforandringer.


Så husk, at når du debatterer kød og klima eller står i supermarkedet og overvejer dine indkøb, så er det vigtigt at huske og også fremhæve, at miljø og biodiversitet spiller en måske endnu vigtigere rolle end klima. Vi kan nemlig godt gro mad i et varmere og mere uroligt klima, men vi kan ikke gro mad og holde en sund jord, hvis vi via vores monokulturelle landbrugsmetoder bliver ved at udpine jorden og dræbe biodiversiteten..


Kildeliste:

1 - Antal landbrugsdyr:

https://www.talerfordyr.dk/post/at-kvantificere-lidelse-hvor-mange-dyr-dræber-vi-egentlig


2 – Pesticider:

https://www2.dmu.dk/pub/mb15.pdf


3 – Gylle i vandløb og den Mexicanske Golf; et par eksempler:

https://ing.dk/artikel/hvert-fjerde-danske-vandloeb-har-meget-zink-meste-kommer-svinegylle-211891

https://www.businessinsider.com/eating-meat-affects-environment-dead-zone-2018-4?r=US&IR=T


4 – Danmarks store rapport om miljø:

https://www.dn.dk/om-os/publikationer/sadan-ligger-landet/


5 – Tal for kød og kaffe

file:///C:/Users/lisel/Downloads/RISE%20%C3%96ppna%20listan%201.5_20181213.pdf


6 – Biodiversitet

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01810-6

https://www.information.dk/udland/2019/05/foerst-fns-klimaforskere-fns-biologer-omstillinger-uden-fortilfaelde-noedvendige-dele-samfundet


Rapporten fra ovenstående artikel: https://www.ipbes.net/assessment-reports

https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2017-10/WWF_AppetiteForDestruction_Summary_Report_SignOff.pdf


7 – Regnskov

https://www.verdensskove.org/files/Artikler_og_rapporter/2018%20Den%20danske%20Sojaimports%20m%C3%B8rke%20skygge.pdf


8 – Skovhaver i ørkenen og andre bæredygtige landbrug:

https://permaculturenews.org/2019/05/11/permaculture-in-the-desert/

https://www.middleeasteye.net/discover/desert-green-jordanians-frontline-climate-change-turn-permaculture

I Danmark: https://www.facebook.com/veganerpartiet/photos/a.2791540170861995/2854340284581983

Vegansk polykulturelt landbrug: https://www.facebook.com/veganerpartiet/photos/a.2791540170861995/2789230077759671


9 – It Never Ended:

https://youtu.be/eilfAx5YiOA

https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/svin/eksport-af-levende-svin


10 – Foder

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/undervisning-til-grundskolen/stamcellekoed/koedspisning-og-klimaforandringer


11 - Samling af klima- og miljørapporter

https://www.talerfordyr.dk/miljo-klima-og-baeredygtighed


12 - Danmarks fældning af regnskov i Sydamerika

https://danwatch.dk/undersoegelse/sojaens-syge-slagside


13 - 11 milliarder mennesker ender befolkningsvæksten på

https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html


14 - https://www.watercalculator.org/water-use/foods-big-water-footprint/

28 visninger

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr