• Lisel Vad Olsson

Hvor skal pengene komme fra?

Opdateret: 5. juni 2019

I politik har man altid så travlt med at alting skal kunne finansieres og ”betale” sig. Vi hører ofte fra folk, at produktionen af dyr er vigtig for Danmarks økonomi og at vi på ingen måde ville kunne have råd til bare sådan at skifte over og blive et plantebaseret land.


Men her gennemgås de store økonomiske linjer i den veganske politik, som vil vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre på en fornuftig måde at gå væk fra at producere dyr, da der faktisk er mange penge at spare for samfundet, ved at skifte til plantekost.Den veganske politik rammer direkte ind på tre områder og på disse områder vil det hurtigt kunne ses, at der faktisk både er penge at spare og nogle fornuftige mulige finansieringer.Sundhed:


To store undersøgelser viste sidste år, at vi kan spare milliarder i vores sundhedssystem, hvis befolkningen droppede kødet.


Det er bevist igennem mange og store ernæringsundersøgelser, at animalske fødevarer er en direkte faktor til udvikling af hjertekarsygdomme, højt blodtryk, diabetes 2 og flere former for cancer. Det vil altså sige, at de fleste tilfælde af de største livsstilssygdomme kan undgås (og dermed spares væk), hvis folk begyndte at spise planter frem for dyr og hvis det offentlige begyndte at servere plantemad og fortælle patienter og brugere af det offentlige sundhedssystem, hvordan de kan forbedre deres helbred og livskvalitet igennem den mad de spiser flere gange om dagen, så ville vi hurtigt kunne forbedre denne udvikling.


Udover det, så har flere af de største ernæringsinstitutioner i verden også meldt ud, at plantekost passer til alle mennesker, i alle stadier af livet og forebygger ovennævnte sygdomme. Danmark er håbløst bagud i videnskaben på dette punkt, hvilket vi hurtigt opdager når vi ser på både Sverige, Norge og Storbritanniens udmeldinger om plantekost.


Når folk er mere raske, så er de mere på arbejde og kan arbejde i flere år, uden at opleve samme slid.


Alt det kan give mange penge til statskassen og man kunne sænke moms på frugt, grønt, nødder, fuldkorn mv. og dermed hjælpe folk i den sunde retning. Vi er et af de eneste lande der ikke har differentieret moms.


I USA er der en officiel rapport til sundhedspersonale om hvorfor og hvordan man hjælper patienterne over på plantekost og flere hospitaler underviser deres patienter og serverer plantemad.


Fordi videnskaben er klar på dette område.Miljø, klima og bæredygtighed


Vi skal tage forskerne alvorligt og ikke tage flere chancer med hverken miljø, klima eller bæredygtighed, da det er at tage chancer for vores børn og børnebørns trygge fremtid.


Hvert år hører vi om gylle der er "røget ved siden af" og dræber alt liv i åer, søer og vandløb. Det monokulturelle landbrug udpiner jorden, som så indeholder mindre organisk stof og evnen til at lagre og opsuge CO2 forringes. 1/3 del af alt biodiversitet i Danmark er allerede væk. Planter og dyr der ikke længere kan leve her, pga. landbrugets intensive monokulturelle dyrkningsmetode, som flere steder på jorden danner nye ørkener, hvor intet kan gro.


Danmark er på 1. pladsen af allermest opdyrkede lande i verden og 80% af det vi dyrker er foder til landbrugsdyrene. Udover det, så har vi fældet regnskov på et område større end Sjælland i Sydamerika, for at dyrke endnu mere foder til vores dyr. Foder der er sprøjtet med Round-Up og giver cancer, aborter og deformiteter til lokalbefolkningen.


Landmænd opkøber jord, udelukkende for at have et sted til gyllen fra de 140 millioner dyr vi producerer hvert år (plus de mange millioner, som dræbes til skrald lige efter fødslen, fordi de ikke er rentable).


Hvis varerne fik en klima-/miljø-/bæredygtighedsafgift, så ville det kun være rimeligt. Det koster mellem 7-10 kg korn og cirka 15.000 liter vand, at producere et enkelt kg. oksekød.

Det er ekstremt ressourcekrævende og koster naturen - og dermed os - dyrt.


Det koster dyrt at skulle genoprette iltindholdet i vores åer, søer og vandløb og hjælpe jorden til at blive så sund, at den igen kan holde på langt mere karbon end den kan lige nu, pga. den intensive dyrkning.


Vi kan frigive jord, når der ikke længere er behov for at fodre landbrugsdyr, og der plante skov og vild natur, som igen kan fremme optagelsen af CO2 og biodiversiteten. Den investering der er i at omdyrke jorden, vil også fremme arbejdspladser og dermed økonomien og sikre vores fremtidige livsgrundlag.


ALLE rapporter om dette emne konkluderer, at vi skal mindske vores forbrug af animalske fødevarer så meget som overhovedet muligt. Ligegyldigt hvilken vinkel rapporterne tager og hvilke faktorer de arbejder med, så er det denne konklusion de altid kommer frem til, som en af de vigtigste fokusområder og det er på tide at vi tager forskerne seriøst.Dyrene og landbruget


Danmarks økonomi er ikke afhængig af dyre-landbruget, på trods af at det er dette argument man ofte hører i debatterne.


Vi hører så ofte at hele vores lands økonomi ville lide enormt, hvis ikke vi producerede dyr, men det passer simpelthen ikke. Og da slet ikke når man tager de ovenstående to emner i betragtning også, hvor vi både kan spare en masse penge, men også skabe nye arbejdspladser og investeringer i fremtiden.


For det første svarer landbrugsstøtten til det overskud der er i dansk landbrug. Det betyder at der faktisk ingen reel overskud er. Landbruget kan ikke klare sig selv og er altså en virkelig dårlig forretning, hvilket man hurtigt kan finde information om på Dansk Statistik.


Professor i samfundsøkonomi Søren Kjeldsen-Kragh har i Information tilbage i 2014 skrevet et glimrende indlæg om, at hvis landbruget i dag lukkede helt, så vil det være en mindre krise for vores økonomi end det vi var igennem under den store finanskrise. Så lidt betyder det.


Det går dårligere og dårligere for Arla, som endda nu har set på fremtiden og er begyndt at sælge produkter med plantedrikke. Flere mælkebønder har milliongæld og der ikke nogen vej ud af det andet end konkurs. Finans skrev i 2017 om en gæld på over 2 milliarder kroner og vi ved hvor presset Danish Crown er med fyringer og mere brug af billig udenlandsk arbejdskraft.


Når man tager alle disse punkter i betragtning, så ligger det lige for at begynde at gentænke landbruget, lytte til forskerne og begynde at investere i fremtiden, som er nødt til at være plantebaseret, så vi både kan passe på vores økonomi, sundhed, arbejdskraft, miljø, biodiversitet og klima.


Kilder:

Rapport til behandling af livsstilssygdomme:

http://www.jgc301.com/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=S_20170301012&flag=1

Rapporten er fyldt med godkendte peer-rewied kilder til store grundige undersøgelser.

American Medical Association – kød ud af hospitalerne:

https://www.livescience.com/59539-doctors-group-wants-unhealthy-foods-out-of-hospitals.html

At spare penge i sundhedssystemet, rapporter:

Første rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900717302861?via%3Dihub

Artikel om rapporten: https://vegetarisk.dk/vegetarisk-besparelser-for-samfundsoekonomi/


Anden rapport: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204139

Artikel om denne rapport:

https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/ECE10994294/nyt-studie-skat-paa-koed-kan-redde-tusindvis-af-liv-om-aaret/


Tredje rapport: https://www.weforum.org/whitepapers/meat-the-future-series-alternative-proteins

Artikel om rapporten: https://www.weforum.org/agenda/2019/01/eating-less-beef-will-and-more-beans-will-cut-global-deaths


Andre landes officielle holdning til vegansk kost, men også WHO, Verdens største Diætistforening mf., som bakker 100% op om plantekost, som passende til alle mennesker i alle stadier af livet.

https://www.talerfordyr.dk/sundhed-og-ernaering


Rapporter om klima, miljø og bæredygtighed:

https://www.talerfordyr.dk/miljo-klima-og-baeredygtighed


Om blandt andet permakulturelt landbrug og hvorfor jorden er langt mere sund og givende, når det ikke er monokulturelt landbrug:

https://www.talerfordyr.dk/blog/nej-gr%C3%A6ssende-kv%C3%A6g-er-ikke-vores-carbon-redning


Den danske økonomi:

https://www.information.dk/debat/2014/10/landbruget-betyder-forsvindende-lidt-dansk-oekonomi


Landbrugsstøtte svarer til overskuddet i dansk landbrug (altså ingen reel overskud):

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-05-01-landbrugsstoette-svarer-til-overskuddet-i-dansk-landbrug#


Om nedgangen af Arla: 

Link 1: https://landbrugsavisen.dk/arlas-tyske-datter-har-milliardunderskud

Link 2: http://nyheder.tv2.dk/business/2018-03-14-arla-skal-spare-efter-massivt-pres

Link 3: http://nyheder.tv2.dk/business/2018-05-29-arla-nedlaegger-naesten-200-stillinger

Mælkefarmes nedgang og milliongæld:

https://stiften.dk/oestjylland/Maelkefamilie-med-13-gaarde-og-2000-kvaeg-gaar-konkurs-med-gaeld-paa-135-millioner/artikel/490332


Danske landmænds underskud på 2 mia. https://finans.dk/protected/finans/erhverv/ECE9391116/danske-landmaend-fik-underskud-paa-2-mia-kr/?ctxref=ext


Danish Crown lukker slagterier, da svineproduktionen falder.

https://www.bt.dk/nyheder/danish-crown-lukker-slagterier

https://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article10957879.ece


Hvis du falder over andre artikler, som kan være gode kilder for dette indlæg, så send dem meget gerne til mig :)


Hvis du har modargumenter, så læs lige svarene til dem her, inden du kommenterer: https://www.talerfordyr.dk/typiskesporgsmaal


156 visninger

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr