• Lisel Vad Olsson

Et ret så simpelt valg...

Flere millioner dyr lider og dør hver dag, fordi almindelige mennesker støtter op om deres lidelser og død.

Helt almindelige mennesker, som pga. vaner, tradition, smagspræferencer, kultur og dertil hørende myter, støtter op om, at dyr avles til deres krop ikke længere tjener dem selv, men kun landmandens indtjening.


56 milliarder landbrugsdyr indespærres, udsættes for diverse overgreb, for til sidst at blive slået ihjel og de fleste som dyrebørn. Dyr der føler og er bevidste, som ethvert andet barn i verden.

Ingen ønsker at føle smerte og alle forsøger at undgå lidelse og død. De kæmper alle til sidste åndedrag.


Human slagtning siger du? Human betyder barmhjertighed og medfølelse. Er det nogen barmhjertighed i, at slå nogen ihjel, som ikke ønsker at dø?


"Jeg kan ikke undvære kød", siger du – "jeg kan ikke lide andre slags mælk", siger du. Men alternativet er at fortsætte med at støtte lidelse, indespærring og overgreb på dyr.


Du har vitterligt et valg om enten at støtte unødvendig lidelse for følende dyr eller lade vær - og lære dig selv at lave og spise nogen andre lækre retter.


Flere millioner mennesker og flere og flere hver dag, siger nej til at fortsætte dyrenes lidelser. Hvilket ikke kun glæder jordens klima og miljø og samfundets sundhedsudgifter, men i høj grad også dem selv, når de mærker på egen krop hvor godt det er.


"Jamen det er naturligt og vi har altid gjort det", siger du. Men nej, det er ikke naturligt at avle dyr i sådan en grad, at deres krop ikke længere tjener dem. Ikke kan stå på egne ben, ikke kan bære deres eget yver og føder langt flere unger end de ville gøre naturligt.

Det er heller ikke naturligt at indespærre dem og udsætte dem for diverse overgreb og 99% af alle 'drab' i naturen er af nødvendighed for overlevelse.


Det vi gør mod dyrene, er ikke af nødvendighed. Det er af lyst og troen på myter om behovet for kød og andres modermælk.


Har du virkelig lyst til at støtte andres lidelse og unødvendige død?


Disse billeder er alle af danske dyr. 416 som ses på det ene billede er stadig bevidst og du kan læse hendes historie her.


Typiske spørgsmål, klik her

8 visninger

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr