• Lisel Vad Olsson

Dyreværnsloven

Opdateret: 8. juni 2019

Jeg vil i dette indlæg gennemgå Dyreværnsloven og de ret så store problematikker der findes i den og med vores minister. Der er nemlig stort set ingen af disse paragraffer i loven, som bliver overholdt i landbruget, selvom der lovgivningsmæssigt faktisk ikke gøres forskel på om dyrene er kæledyr eller landbrugsdyr. Det betyder rent praktisk, dog ikke teoretisk, at du kan brænde horn, kastrere uden bedøvelse, slå med pigge, banke dyr ned i betongulv, skubbe dem, slå dem, for til sidst at dræbe dem - hvis bare din intention er at sælge kødet, æggene og mælken fra dem.


Og det er selvom loven faktisk ret tydeligt siger, at du ikke må påføre lidelse på nogen dyr overhovedet og også i loven anerkender, at dyr er følende og bevidste individer. 


Vores minister lader loven blive overtrådt hver dag, hele tiden. Men så længe man ikke ejer dyret, kan man ikke anmelde ministeren for at lade disse overtrædelser finde sted. Politiet kan heller ikke hjælpe, da de heller ikke vil/kan rejse en sag mod ministeren for at lade Dyreværnsloven blive åbenlyst overtrådt. Det betyder, at man som land og i regeringen anerkender dyrs rettigheder og evne til at lide, men egentlig er åbenlyst ligeglade med selvsamme dyr. Med mindre dyret er en hund.Dyreværnsloven starter sådan her: 


§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.


Jeg vil tage disse tre første paragraffer og lige kommentere på dem og naturligvis understøtte med billeder fra Danmark. Dog skal vi til at starte med lige anerkende videnskaben som nævnt i §2. Vi har nemlig erfaret i videnskaben, at dyr er følende bevidste individer (1). Fremtrædende forskere konkluderer, at der er masser af beviser for, at ALLE pattedyr og fugle, har de samme forudsætninger for fysisk og psykisk smerte, som mennesker har og bevidsthed om sig selv og andre. Som der står, skal der tages hensyn til dette.


Billederne ER fra Danmark - Åbent landbrug 2018


GRISE: 

Det er vel anerkendt, at grises intelligens i hvert fald svarer til et 4-årigt menneskebarn, mod hundes intelligens som man siger svarer til et 3-årigt menneskebarn. Grise på bare 6 uger viser også ,at de har selvbevidsthed og består spejltesten i selv så ung en alder. De forstår at bruge et joystick til at løse opgaver, hvilket man også har observeret hos aber. De har hver især unikke personligheder. Flere gange kan det læses i kilde 2, at grise sammenlignes med elefanter, delfiner, aber og mennesker i konklusionerne af de forsøg man har lavet med dem, hvor deres intelligens, bevidsthed og evner er undersøgt.

- Se igen på ovenstående billeder og forestil dig samme indespærring for aber eller elefanter.


Grise i det konventionelle landbrug starter deres liv på et betongulv med sprækker i. De oplever deres mor fikseret. Hun synger ikke for dem, som hun ellers gør i den frie natur. Hun har født langt flere unger, end hvad hun normalt ville gøre i naturen, inden mennesker fremavlede på grise. Så flere af pattegrisene er for små og svage og bliver aflivet ved, at en medarbejder på gården tager dem i bagbenene og banker dem mod betongulvet foran alle de andre grise. 25.000 pattegrise aflives om dagen i Danmark på denne måde, som spild (3+4+5).

Ville det være okay, hvis det var hundehvalpe, aber eller delfiner – de dyr som grisene sammenlignes med?


I naturen bygger soen en rede som er så smart, at hvis hun skulle lægge sig ovenpå en af pattegrisene, så ryger ungen bare nedenunder reden og kan frit komme ud og op igen. Så når grisene er frie, har man ikke problemet med at soen maser sine egne unger.

Disse små grise har samme smertekapacitet som dig og mig eller din hundehvalp. Men de får både klippet hale og bliver kastreret uden bedøvelse, på trods af man ved hvordan det smerter dem. Dem der dog bliver bedøvet, har bedøvelsen ikke den store virkning på. (15)


Normalt kan en gris i naturen blive 10-15 år. Men de fleste grise i Danmark slagtes når de er bare 5-6 måneder gamle. En so som får pattegrise 2 gange om året, bliver højst 4 år. Så kan hun ikke mere.  


I 2016 blev der slagtet 31.8 millioner grise fra Danmark også kan du plusse de 9 millioner smågrise, som blev banket i gulvet lige efter fødslen og 13.5 millioner af grisene kommer i lastbiler og slagtes i udlandet (7).


I denne video kan du se hvordan de danske grise ser ud når de ankommer til slagteriet:


Inden vejen til slagteriet oplever de at blive slået med skarpe pigge, og generelt hele tiden at blive tvunget fremad (8). Lange transporttider uden vand og mad og frygten for hvad der nu skal ske. Vi skal huske, at grisen har de samme forudsætninger for fysisk og psykisk lidelse som menneskebørn, hunde, aber, delfiner og elefanter. De ankommer til et sted, som lugter af slagteri, hvor de tvinges ned i et lille gaskammer og under høje skrig, frygt og kamp gasses til stor smerte. 


Hvis alt ovenstående ikke er til ulempe, hvad er så? Ville du synes det var i orden hvis det var hunde, zebraer eller ethvert andet pattedyr? 

Kan vi ikke hermed konkludere, at grisene i hvert fald ikke får overholdt Dyreværnsloven? 


Hertil skal nævnes, at selvom det er kød der er godkendt af Dyrenes Beskyttelse, så skal dyrene stadig kunstigt insemineres, mærkes, føde flere unger end de normalt ville, stadig dø i en ung alder og det er stadig det samme slagteri og drabs-metode, som alle andre grise i produktionen. Deres haler bliver ikke klippet, men dette sættes ofte sammen med andre problemer, netop fordi at grisene ikke er frie. (14)

97% af alle grise i Danmark oplever at få klippet halen, uden bedøvelse, hvilket kan sammenlignes med at få klippet en finger. (16)


KØER:

En ko bliver normalt i naturen omkring 20 år. I dag er det kun køer der er reddet fra landbruget, som kan blive det, hvis ikke starten af deres liv har været for hård.

Resten af malkekøerne tilbage i landbruget bliver cirka 5 år og slagtes til billigt oksekød. Langt det meste af kødet i Danmark er fra malkekøer.

På det tidspunkt er de så nedslidt i mælkeproduktionen, at flere af dem ikke selv kan stå op når de ankommer til slagteriet (9). På det tidspunkt har koen født en kalv cirka 1 gang om året, som hun hver gang har fået fjernet indenfor 24 timer. Hver graviditet varer i 9 mdr. og amning cirka 9-12 måneder, men ingen kalve i konventionel og økologisk produktion får lov til at få mælk fra deres mor og da slet ikke i den tid som de naturligt ville die.

Alle køer får brændt deres horn af, som rent faktisk er en del af deres skelet og ikke ligesom rådyr, som selv smider deres en gang om året. Undersøgelser viser, at på trods af kalvene er bedøvet når hornene brændes, så har de høje niveauer af stresshormoner i kroppen pga. efterfølgende smerte når bedøvelsen aftager.

De bliver stukket i øret og er spærret helt inde det meste af deres liv. Øko-køer er dog "kun" spærret inde 6 måneder om året. Så i mindst halvdelen af deres liv, er der intet græs, sol eller frihed.


Jersey-tyrekalve er spild - de kan ikke bruges i mælkeproduktionen, da de er for dyre at fede op og derfor slås de ihjel lige efter fødslen. 286.000 andre kalve bruges til kalvekød, hvor mange af dem først køres til udlandet. De bliver alle fedet op i en lille bås, uden mulighed for bevægelse og leg - kødet skal jo være mørt.

Koen bliver tvangsinsemineret - hvilket i øvrigt også gælder alle andre landbrugsdyr, da naturen jo aldrig på naturlig vis, ville have så mange millioner af disse dyr på så lidt plads.

Alene i lille Danmark er der over 500,000 malkekøer, plus kødkvæg til det mere dyre kød.

Almindeligt oksekød (også øko) og mælkeindustrien kan ikke skilles ad. Det er malkekøerne der føder "kødet".

Som alle andre pattedyr, så giver koen KUN mælk når hun har født en unge. Denne unge - altså kalven - får så modermælkserstatning, som er billigt at give dem. 


For kilder og uddybende information om køernes liv, adfærd og relation til deres kalve tjek kilde 9, som i øvrigt er fyldt med kilder, udtalelser fra branchen og videnskab om køers adfærd; og se denne video:


Så disse meget fredelige dyr, bliver i hvert fald heller ikke beskyttet af Dyreværnsloven. Det jo helt almindelig praksis der beskrives her og ikke noget der kun sker engang imellem. Enhver inseminering er planlagt, ligesom det at brænde horn, spærre inde i stald uden adgang til sol og græs, kæmpe yvere der smerter ryggen og benene og betændelser på disse mv. 


Som en elev fra dyrlægestudiet sagde: "Hvis jeg skulle nævne en gruppe af dyr der har det værst i den animalske produktion, så ville jeg vælge malkekøer". 


Høns og kyllinger

Høns er intelligente dyr med de samme forudsætninger for bevidsthed og evner som de andre dyr (1).

Hvis høns kunne vælge selv, så ville de være i små flokke af 10 til allerhøjst 50 individder, som alle har hver deres unikke personlighed (10).


Standard i æggeproduktionen (12):

 • 6 høns pr. kvm. indenfor i øko

 • Øko-høns kan få suppleret dagslyset med elektrisk lys

 • Millionvis af hanekyllinger smides til skrald, da de ikke lægger æg (11).

 • I perioder med fugleinfluenza holdes alle fjerkræ indendøre

 • Når de ikke længere er rentable slås de ihjel

Når du køber flødeboller, andet industrielt mad og går på restaurant, kan du regne med, at det er disse forhold du betaler for, når du indtager noget med æg.

Hønsene i denne video blev befriet fra en "fritgående" gård og er nu på Fields of Freedom på Fyn. Se også denne!


Kyllinger som bliver opfostret til kød, har det ligeså slemt, hvis ikke værre end de andre landbrugsdyr. De bliver sat i hal, som kan rumme flere tusind kyllinger. Som kyllingerne vokser, bliver der mindre og mindre plads at bevæge sig på, til de til sidst bliver stuvet sammen til transporten til slagteriet. Alt er kunstigt i deres liv, fra lys, til dagslængde, den måde de vokser på, som smerter deres krop - ja alt!


Som høns og kyllinger lever i dag - også i økologiske besætninger er der intet naturligt hønseliv at glædes ved. Flokkene i naturen er aldrig over 25-50 høns, da de ellers bliver stressede. Deres naturlige oprindelsessted er også i junglen. Det vil sige, at de i naturlige omgivelser normalt ville have masser af grønt, buske og træer. Det er denne biologi man ikke bare kan avle væk i dem.

Læs denne gennemførte wiki-artikel, som ikke må redigeres da den er godkendt med alle kilder i orden. 

Alle disse høns har på intet tidspunkt i deres produktionsliv mulighed for, at få den omsorg som Dyreværnsloven jo kræver og ej heller mulighed for, at udleve noget der ligner deres naturlige liv, som loven også kræver. 


Køer, grise og høns - disse intelligente dyr, har ingen mulighed for overhovedet at forsvare sig selv. De bliver forsømt af lovgivningen som endda skriver: 


§ 3 a. Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forbuddet omfatter ikke handlinger, som udføres af veterinærmedicinske eller zootekniske årsager, herunder i forbindelse med avl og reproduktion, dyreforsøg eller af andre lignende berettigede grunde.


Det vil altså sige, at man sidestiller inseminering med en seksuel handling. Inseminering er jo, at de tvinger en genstand - i koens tilfælde en arm - op i anus på dyret og derefter indsætter man sæden i hendes skede. Sæd som er tvunget ud af han-dyret ved menneskehænder.


Grise bliver seksuelt stimuleret af landmanden inden han indsætter sæden, da der så er langt større chance for, at hun bliver gravid af det. Dette oplæres man i.

Læs eller se mere om seksuel stimulering i den animalske produktion i kilde 13.   


Lige gyldigt hvordan man har et landbrug med dyr, så vil der foregå overgreb, som går imod Dyreværnsloven.

 1. Dyrene vil aldrig få lov at leve, til det dør af naturlige årsager. 

 2. Dyret vil aldrig frivilligt gå ind til boltpistolen som køerne, eller gaskammeret som grisene, eller lade sig hænge ned med hovedet som kyllingerne, som før er blevet kastet ind i kasser på vej til slagteriet. Drabet på dem er altid under tvang og noget dyret lugter og frygter. 

 3. For at følge med produktionen - efterspørgslen, så vil tvangsinseminering altid foregå og flere unger fødes end de ville naturligt og der vil altid være millionvis "spild af liv".

 4. Der vil aldrig naturligt være plads nok til de mange millioner af dyr og derfor vil de altid have for lidt plads og for lidt naturligt natur at røre sig på. 

 5. Mor og barn vil aldrig kunne have mulighed for at få deres naturlige tid sammen, som ellers er en meget vigtig biologisk del af et dyrs liv. 

 6. De vil i deres kunstigt givet omgivelser, aldrig kunne få lov at udleve et naturligt og ej heller langt liv, med deres selvvalgte flok som deres instinkter ellers påbyder dem. 

 7. En systematisk produktion af liv og død med profit for øje, kan aldrig blive naturlig og til dyrets fordel. Dyret vil altid på en eller anden måde skulle lide under overgreb og tvang fra mennesket.


Tjek gerne rapporten "Sådan ligger landet" om hvordan det virkelig står til. Så kan du selv kikke på tallene og huske på, at hvert eneste tal er et dyr, som både kan føle og har bevidsthed. Rapporten gennemgår også de uoverskuelige konsekvenser industrien har på vores miljø og biodiversitet.


Hvis alt dette ikke er til ulempe og en lidelse for dyrene, hvad er så?


Hvis det er ligegyldigt for os hvad dyrene gennemgår i produktionen, så er det vel også ligegyldigt hvad der sker af overgreb på hunden og katten, delfinen og aben?


Alle dyrene har den samme evne for bevidsthed, lidelse, nydelse og smerte.


Så hvori ligger forskellen – fra dyrenes synspunkt og ikke fra vores kulturelle ideologiske synspunkt?


- Støt Veganerpartiet med en vælgererklæring, så de via den politiske scene, kan hjælpe dyrene bedst muligt og skabe grønne forandringer. De tager dyrene, miljøet, klimaet og folkesundheden alvorligt !

Klik her: https://mailchi.mp/vgpt/140 Det tager 10 sekunder at give din mailadresse. Efter 7 dage vil du modtage en mail fra ministeriet, hvor du skal godkende din underskrift med Nem-ID, hvilket tager højst 2 minutter.

Til selve valget kan du så stadig stemme på et hvilket som helst andet parti, hvis det er det du har lyst til. Din vælgererklæring vil bare få sat ovenstående emner på en alvorlig dagsorden.


Hjælp mig med at få denne viden ud, ved at dele artiklen på facebook eller på din egen hjemmeside/blog. #vegansunite for dyrene ! #fremtidenervegansk


Kilder:

 1. https://www.talerfordyr.dk/blog/dyrenes-bevidsthed

 2. https://animalstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=acwp_asie

 3. https://anima.dk/landbrugsdyr/anima-offentligg%C3%B8rer-chokerende-billeder-fra-landets-grisefarme#.W7coAWj7SCh

 4. http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-36141414%3A25000-pattegrise-

 5. https://www.dn.dk/om-os/publikationer/sadan-ligger-landet/

 6. https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/i-danmark-kastreres-mere-end-40000-grise-uden-bedovelse-hver-dag

 7. https://lf.dk/tal-og-analyser/statistik/svin/statistik-svin/statistik-gris-2017

 8. https://www.avisen.dk/Pages/Guests/Articles/ShowTemplatedArticle.aspx?ArticleID=324081

 9. https://www.talerfordyr.dk/blog/k%C3%B8ernes-liv-i-danmark

 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306232/

 11. http://www.globalen.dk/single-post/2015/04/15/I-Danmark-dr%C3%A6ber-man-32-mio-nyf%C3%B8dte-kyllinger-%C3%A5rligt

 12. https://lf.dk/viden-om/landbrugsproduktion/husdyr/aeg

 13. http://www.bitesizevegan.org/bite-size-vegan-nuggets/main-nuggets/sex-with-animals-the-blurred-lines-of-bestiality/

 14. https://www.friland.dk/produkter/om-frilandsgris/ofte-stillede-spoergsmaal-om-frilandsgris/

 15. http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/halekupering-paavirker-pattegrise-adfaerd-i-laengere-tid-end-hidtil-antaget

 16. https://www.information.dk/indland/2017/12/naesten-danske-grise-gaar-rundt-uden-kroelle-paa-halen-systematisk-halekupering-vaeret-ulovligt-siden-1994


2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

 • Twitter
 • Lisel_vp
 • Lisel - Veganerpartiet
 • Taler for Dyr