• Lisel Vad Olsson

Biodiversiteten skriger

Jeg har lige brugt en uge på Samsø i en stor skovhave som er dyrket efter permakulturelle principper. Denne have og vigtigheden af eksemplet, vil jeg gerne fortælle lidt om her.


Cecil, som er indehaveren og skaberen af denne skovhave på Samsø, har en dyb forståelse for jorden, naturens rytme og planternes individuelle egenskaber, evner og måde at relatere til hinanden og omgivelserne på. Denne viden og forståelse bruger hun naturligvis i haven og resultatet taler fuldstændig for sig selv.


Et stort menneskeligt problem er, at vi ikke længere forstår naturens bevægelser og hvor vigtig diversiteten er.


F.eks. er det sådan, at den danske muld meget gerne vil springe i skov. Danmark var før dækket af skov og det er de kvaliteter, vi har i vores jord. Men vi har stort set ingen skov tilbage her. Vi har ryddet og kvalt den.


Cecil bruger jordens lyst til at springe i skov i sin have. Hun forstår naturens dynamikker og arbejder med dem. Hun har planter der henter næringsstoffer fra dybt nede i jorden, planter der fikserer kvælstof, planter der skygger for andre planter, planter der giver læ til andre planter og i det hele taget, så har hver en plante i haven flere funktioner, som bliver brugt fuldt ud. Det gør at planterne fuldstændig kan udleve deres kvaliteter og dermed trives ualmindeligt godt. Det bedste ved det hele er, at stort set alle planterne – og blomsterne – er spiselige.


Sidste år måtte flere landmænd helt droppe at høste pga. tørken og Samsø får i forvejen ikke lige så meget vand som andre steder i Danmark. Cecil havde dog fint med mad og grønne farver i haven og i år er der næsten ingen tegn på sidste års tørke, men stadig masser af mad, liv og diversitet.


Hemmeligheden er diversiteten og at forstå planternes individuelle funktion. At når en græsplæne f.eks. går amok i mælkebøtter, så kan det være fordi den mangler kalk og det fikser mælkebøtterne og det at de springer ud tidligt forår, har en kæmpe betydning for de tidlige insekter. Hver plante har flere funktioner, som er vigtige for helheden. Efter et par år hvor kalken er gendannet i jorden, så vil man lægge mærke til, at der ikke er mange mælkebøtter tilbage i plænen.


Klimaet er som klimaet er, men ved at passe på diversiteten og dermed miljøet og jorden, så kan vi skabe et stærkt landbrug, som kan modstå de nok uundgåelige forandringer, som klimaet kommer med.


For naturens største fjende er, at vi ikke arbejder MED den, men MOD den. Vi undertrykker jordens impuls til at springe i skov, ved at fjerne det grønne og dyrke monokulturelle marker. Jorden giver os hele tiden grønt, men vi har så travlt med at fjerne det og sprøjte med diverse midler og dermed går vi glip af den balance som naturen hele tiden forsøger at opnå, som ved eksemplet med mælkebøtterne.


Vi er NØDT til at begynde at dyrke med polykultur og udnytte planternes evner til at samarbejde. Vi er nødt til at lade ormene gøre deres arbejde i øverste jordlag, så vi hjælper jorden med at holde på næringsstoffer og vand.


Styrken er i diversiteten. I de år Cecils have har udviklet sig, er der dukket utrolig mange insekter op, som hele tiden er i gang med deres vigtige arbejde. Det vrimler med liv overalt.


Sidste år blev der udgivet nogle store miljørapporter, som netop nævner at vi står overfor et økologisk kollaps, fordi jordens biodiversitet er i fare. Vi mangler insekter, men udrydder de planter de skal leve af og sprøjter andre planter, som gør insekterne syge (og oveni hatten ødelægger vores drikkevand).


Alle miljørapporter ønsker en kæmpe reduktion af animalske fødevarer, fordi produktionen er så intensiv og ødelæggende for jordens evne til at opretholde en naturlig balance og sundhed.


Vi fodrer, meget lavt sat, 56 milliarder landbrugsdyr med foder som er dyrket på monokulturelle marker, som oveni er sprøjtet med hårde midler. Dermed er det en kæmpe årsag til det forestående økologiske kollaps. Regnskov fældes hele tiden for at dyrke disse marker. Resultaterne af produktionen er ørkendannelse, deathzones, manglende insekter og jordens evne til at holde på kvælstof og vand.


Derfor er det ikke for sjov, at både The Lancet, EU, FN, Nature, WWF og mange andre store institutioners rapporter nævner, at vi skal sætte alvorligt ind overfor denne produktion.

I Danmark alene nævner ”Sådan ligger landet”-rapporten, at vi er det allermest dyrkede land i verden og 80% af vores landbrugsjord går direkte til at fodre nogle af de 140 millioner landbrugsdyr vi producerer om året. Men udover det, så dyrker vi foder i Sydamerika, hvor vi har fældet regnskov på et område større end Sjælland.


Men vi kan altså gøre det bedre. Vi kan droppe produktionen af kød og begynde at dyrke efter de permakulturelle principper, hvor vi hjælper jorden tilbage i balance og dermed kan undgå det økologiske kollaps.


Ved at forstå hvordan de forskellige planter påvirker hinanden og hvor vigtige træer er og udnytte deres evner, så kan vi få et landbrug, som er langt bedre beskyttet overfor klimaforandringerne.


------

Mere viden om vegansk landbrug i følgende link. Søg gerne på siden og find den info du ønsker. F.eks. kan du søge på ”phosphorus” og få viden om fosfor i vegansk landbrug:

www.goveganic.net


Permakultur:

https://permakultur-danmark.dk/da/om-permakultur/permakulturens-fundament/


7 maj 2019 -

"»Naturen er i global tilbagegang med hastigheder, der savner fortilfælde i menneskehedens historie, og hastigheden af udryddelsen af arter accelererer med alvorlige konsekvenser, som nu ser ud til at ramme mennesker overalt på Jorden,« lyder den dystre melding fra FN-panelet, der med over 450 internationale eksperters deltagelse har brugt tre år på at analysere 15.000 videnskabelige studier og officielle rapporter om naturens tilstand."

IPBES’ aktuelle rapport, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, er udarbejdet af verdens ledende forskere på området med 145 videnskabelige hovedforfattere og 310 bidragende forfattere til rapporten.

Artikel om rapporten: https://www.information.dk/udland/2019/05/foerst-fns-klimaforskere-fns-biologer-omstillinger-uden-fortilfaelde-noedvendige-dele-samfundet

Rapporten: https://www.ipbes.net/assessment-reports

WWF - nyeste rapport: "Appetite for Destruction"

... handler om hvor enormt vigtigt det er, at vi spiser plantebaseret for planeten og biodiversiteten. Det er en meget grundig og gennemgribende rapport.

https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2017-10/WWF_AppetiteForDestruction_Summary_Report_SignOff.pdf


Fra EU:

De kalder denne: LastChanceCAP

End subsidies that freeze structural change of the livestock sector CAP money should not support factory farms with large numbers of animals in cramped conditions. The CAP must avoid any spending aimed at encouraging the production and consumption of animal products and accelerate a transition towards sustainable livestock production and healthy and sustainable diets that are higher in plant-based foods and include considerably less and better produced meat, dairy and eggs.

https://eeb.org/library/factsheet-on-why-agriculture-policy-must-limit-global-warming/


'Den danske sojaimports mørke skygge' offentlig: En ny rapport fra Verdens Skove viser, at dansk produceret kød forårsager skovrydning i Sydamerika. Lige nu bliver store områder med tropisk skov ryddet, for at gøre plads til en stadigt stigende produktion af soja. Sojaen bruges til foder til blandt andet danske slagtedyr.

Skov ryddes, biodiversitet forsvinder og oprindelige folk fordrives og forgiftes. Det må stoppe og dansk landbrug bør tage ansvar nu.

https://www.verdensskove.org/files/Artikler_og_rapporter/2018%20Den%20danske%20Sojaimports%20mørke%20skygge.pdf

11. juni 2019 er en ny skræmmende rapport landet om verdens biodiversitet:

"Det er skræmmende. Ikke kun på grund af tallet, men fordi jeg tror, det er en grov undervurdering" siger Dr. Maria Vorontsova fra Royal Botanic Gardens

Læs om rapporten her, hvor du finder links til selve rapporten:

http://nyheder.tv2.dk/udland/2019-06-11-et-skraemmende-antal-plantearter-er-udryddet-viser-ny-undersoegelse


Sådan ligger landet:

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/sites/dyrenesbeskyttelse.dk/files/publikationer/S%C3%A5dan%20ligger%20landet%202017.pdf90 visninger

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr