Ikke nogen klimatosse her!

Det blev pludselig ret populært at kalde sig klimatosse i visse kredse. Og selvom jeg jo egentlig tilhørte "den kreds", så kunne jeg ikke på autentisk vis kalde mig det samme og gjorde det derfor heller ikke. 
På denne side vil jeg vise hvorfor jeg ikke kan lege med på klimalegen længere, men i stedet for fokusere udelukkende på miljø og biodiversitet, som jo ikke er det samme som klima, selvom de oftest blandes sammen. 

Klima Wiki

Er alle de forhold der har med vejret at gøre. Det er her den globale opvarmning hører hjemme. Klima er altså alle vejrforhold, som temperatur, nedbør, vind mv. Der er allerede klimaflygtninge og der bliver i den forbindelse kæmpet for Climate Justice. Der vil komme langt flere klimaflygtninge, så folk ikke kun flygter fra krige længere! Klimaflygtninge er f.eks. på grund af vandstigninger eller ørkendannelse.

 

Miljø

Er de forhold der påvirker levende organismers (fx mennesker, dyr, planter) levevis i bestemte områder. Er miljøet f.eks. fourenet af ammoniak fra gylle, så påvirker det jorden, planterne, dyr og insekter negativt. De dør ud.

Når orangutangernes miljø, som er deres regnskov bliver fældet, for at gøre plads til soyamarker (foder til kød, fisk og mælkeproduktion) eller palmeolie, så bliver deres eksistens påvirket negativt, ligesom alle de andre dyr og plantearter i regnskoven. 

 

Bæredygtighed

I dag dækker bæredygtighed over det princip, at man ikke skal tage mere fra jorden/naturen end den kan nå at fornye sig selv, inden man tager næste gang.  Altså, at hver gang man tager noget fra naturen, så er den i stand til at blive ved at levere det samme og i samme mængder. At intet går tabt til de næste generationer på jorden. 

Jeg er en lille smule bange for at dele det her. Dele at jeg aldrig kommer til at kalde mig selv for klimatosse. Jeg er bange fordi, at der er SÅ mange der tror fuldt og fast på den vedtagende dagsorden, som lyder, at alle de klimaforandringer vi oplever i øjeblikket, som den hastigt smeltende permafrost, er menneskeskabte. Når så mange mennesker og rigtig mange som jeg holder af, tror på denne dagsorden med de menneskeskabte klimaforandringer, så er det rigtig svært at stå alene og skulle råbe op, at kejseren jo ikke har noget tøj på. 

 

Der er jo ingen tvivl om, at vi oplever store forandringer i klimaet, men der er faktisk rigtig mange klimaforskere og andre der arbejder seriøst med geologi og miljø, som kan påvise (og gør det), at de forandringer vi oplever, på ingen måde har noget at gøre med vores udledning af CO2.

 

Jeg ved godt, at der sikkert er flere af jer, som lige nu oplever kæmpe forbavselse og måske endda vrede mod mig, men det er jo ikke fordi det er noget jeg bare svinger ud i luften. Jeg har virkelig forsøgt at dykke ned i det her.

 

Min skepsis mod konsensus startede med, at der var en facebook-ven, som sendte mig denne her dokumentar, som ramte hårdt:

I filmen beviser den danske forsker uden tvivl, at der på et tidspunkt her på jorden, var langt mere CO2 i atmosfæren end der er nu, men på trods af den store mængde drivhusgas, var temperaturen koldere end den er nu. Se filmen og følg hans forskningsprojekt. Jeg var dybt chokeret, men kunne ikke afvise hans resultater.

 

Derefter så jeg denne, som virkelig tager fat i det politiske, f.eks. IPCC, som rent faktisk ikke kun består af forskere, på trods af rygterne:

Også er det dette gode indlæg fra JyllandsPosten fra Jens Morten Hansen, Geolog, Adj. Professor i Naturfilosofi:

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9617796/de-nuvaerende-klimaaendringer-er-helt-overvejende-naturlige

 

Her er et citat fra starten af artiklen:

"Nutidens dominerende klimahypotese bygger på forestillingen om, at atmosfærens CO2-indhold styrer atmosfærens temperatur. Men heri er kun et mindretal af de atmosfæreforskere enige, der selv har studeret årsagssammenhængene mellem CO2 og temperatur. For eksempel viser iskærnestudierne, at temperaturen stiger, før CO2 stiger. Eller at temperaturen og CO2 svinger samtidigt. Det bryder med kausalprincippet om, at årsager går forud for virkninger. Og det bryder med kausalprincippet om, at når flere parametre svinger samtidigt, er det andre årsager, der frembringer denne samvarians. Studier af tiden før istiderne viser endnu klarere, at der ingen sammenhæng er mellem temperatur og CO2. Skræmmende, at CO2-myten alligevel fremstår som en nagelfast kendsgerning."

Her følger en artikel skrevet af Henrik Svensmark, som er forskeren vi følger i den øverste video. Artiklen er fra d. 30 november 2018 efter IPCC's rapport SR15 blev offentliggjort.

https://www.weekendavisen.dk/2018-48/samfund/ubelejlig-viden

"At identificere og forstå denne forstærkningsmekanisme har været omdrejningspunktet for den forskning, som jeg har udført gennem mere end 20 år. Den overraskende forklaring på forstærkningen er, at solens magnetiske aktivitet regulerer mængden af partikler, som trænger ind i solsystemet, og dermed hvor mange partikler der kan bevæge sig ned gennem jordens atmosfære. Disse partikler, som også kaldes kosmisk stråling, starter en proces, der hjælper molekyler i atmosfæren med at klumpe sig sammen og vokse sig så store, at de kan fungere som kimen til skydråber. Kort forklaret betyder det, at solaktiviteten kan skrue op og ned for jordens skydække, hvilket er af stor betydning for, hvor meget energi der når ned til jordens overflade. Hypotesen er gennem de sidste 20 år blevet underbygget af eksperimenter, observationer og teori. I 2017 fandt vi den sidste manglende brik til puslespillet, som afdækker, hvordan kosmisk stråling hjælper med at få de små klumper af molekyler til at vokse sig så store, at de kan påvirke skydannelsen. Dermed har vi en konsistent teori"

Svensmark er bestemt ikke alene og flere bakker hans videnskab op. Som f.eks. denne virkelig gode gennemgang af hans nyeste rapport, skrevet af forsker Frank Lansner: 

https://klimarealisme.dk/2019/03/13/punkter-fra-svensmark-force-majeure-rapport/

"Svensmarks estimater af Solar forcing når man ser på variationen henover de solare cyklusser bygger på havoverfladetemperaturere ”SST”, havtemperauter lidt dybere ”OHC”, havstigninger og skydannelse. Det særdeles overbevisende faktum er, at alle disse forskellige metoder giver ca det samme resultat. Dette er dermed videnskab på et overbevisende stærkt fundament."

Når jeg nu lægger denne info ud til jer, så er det jo ikke fordi jeg er uenig i de mange rapporter der er landet de sidste mange år, som tager fat i MILJØ, BIODIVERSITET og LUFTFOURENING. Det er tre andre problematikker, som dog hænger sammen med den måde vi bruger vores energi på her på jorden. Ved at tage fat i olieudledningen, så hjælper vi både luftfourening og miljø. Når vi ikke spiser kød og andre animalske produkter, så er vi en kæmpe hjælp for skov, biodiversitet, rent vand og undgår udpining af jorden og mange andre fordele viser sig. Det er derfor jeg egentlig er gået stille med det her. Jeg er jo 100% med på miljø- og biodiversitetsproblemerne og da det hele ofte røres sammen i den samme gryde, så har jeg ikke set noget problem med det.

 

Men det holder jo ikke...

 

Så jeg mener ikke at vi har en klimakrise, netop på baggrund af, at det ER bevist, at vi i perioder på jorden, har haft langt mere CO2 i atmosfæren end vi har i dag, men på samme tid koldere temperaturer. Jeg mener i stedet vi har en miljø- og biodiversitetskrise og et kæmpe plastikproblem og ressourcespild, i og med, at vi forbruger for 4 jordkloder, men jo kun har en at gøre godt med.

Hvert år registrerer vi flere ørkenområder, færre dyr- og plantearter og oftest er det fordi det monokulturelle landbrug har fældet og ryddet vilde skove og naturområder og derefter udpint jorden – for at dyrke foder til landbrugsdyr. Vi smider milliarder af tons gylle i naturen og kvæler jord og vandløb. Vi bruger uanede mængder sprøjtegifte som lander i vores drikkevand og kan måles i vores kroppe. Vi brænder olie og kul af og lader folk dø af luftfoureningen.

Alle disse miljøproblematikker er der ingen uenighed om. 

 

Men vi har ikke et klimaproblem. Vejret er endnu ikke noget vi kan styre. Men vi kan navigere fornuftigt i det og det gør vi allerbedst ved at sørge for, at der er plads til alle og mad og drikke til alle - og dette er en landbrugsudfordring.

2020 Lisel Vad Olsson. Taler for Dyr. Veganisme.

Her er ingen copyright. Tag hvad du vil have.

100% for dyrene og naturen!

  • Twitter
  • Lisel_vp
  • Lisel - Veganerpartiet
  • Taler for Dyr